STEROWNIKI I SOFTWARE
 
Warunki korzystania © Panasonic

1.Strona internetowa:

a. Pobieranie i drukowanie treści zawartych na niniejszej stronie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Drukowanie lub pobieranie plików w celu ich rozpowszechniania lub sprzedaży jest zabronione. Wszelkie zmiany lub używanie, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, treści zawartych na stronie internetowej lub z niej pobranych, bez pisemnej zgody Panasonic są zabronione.
b. Niniejsza strona zawiera Instrukcje Obsługi produktów Panasonic sprzedawanych wyłącznie w Europie i może nie zawierać opisu każdego produktu.
c. Produkty opisane na niniejszej stronie mogą być niedostępne w sprzedaży.

2. Instrukcja Obsługi :

a. Instrukcje Obsługi mogą być okresowo zmieniane. W związku z tym, wersja znajdująca się na stronie internetowej może różnić się od wersji Instrukcji dołączonej do zakupionego produktu. Większość zmian stanowią drobne poprawki, które nie mają wpływu na korzystanie z produktów. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.
b. Produkt oryginalny może zawierać dodatkowe materiały, takie jak: Instrukcja dotycząca Bezpieczeństwa Użytkowania. Strona internetowa nie zawiera tych informacji. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami, a w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

3. Wyłączenie odpowiedzialności
a. Panasonic, jej spółka macierzysta oraz jej oddziały nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia (włączając uszkodzenie danych, przerwy w działaniu, utratę danych) spowodowane przez nieużywanie lub niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych na stronie.

4. Zmiany lub zawieszenie działania strony
a. Zastrzegamy sobie prawo aktualizowania danych zawartych na stronie  lub zawieszenia dostępu do strony internetowej bez uprzedzenia.

Instrukcje obsługi do większości produktów Panasonic są dostępne w formacie pdf.
Jeżeli nie posiadasz zainstalowanego programu Acrobat Reader, możesz pobrać darmowa wersje klikając w link po lewej stronie.