MANUÁLY, OVLADAČE A SOFTWARE
 
Podmínky použití © Panasonic
 1. Obsah webových stránek návodů k obsluze
  1. Stažení a tisk materiálů z těchto stránek je určeno pouze pro osobní použití. Reprodukce veškerého tištěného nebo staženého obsahu za účelem distribuce nebo prodeje je přísně zakázána. Úpravy nebo jakékoliv jiné využití zobrazených či stažených materiálů jsou bez písemného souhlasu společnosti Panasonic přísně zakázánÿ.
  2. Mějte na paměti, že tyto webové stránky obsahují návody k obsluze jen pro výrobky Panasonic prodávané v Evropě a nemusí obsahovat návod pro každý produkt.
  3. Některé produkty uvedené na těchto stránkách již nemusí být k dispozici v obchodní síti.
 2. Obsah návodů k obsluze
  1. Upozorňujeme, že se do návodů k obsluze čas od času promítají technické, případně jazykové změny. Proto se verze zobrazené on-line mohou mírně lišit od vašeho původního výtisku. Ve většině případů se jedná pouze o drobné úpravy, které nemají zásadní vliv na obsluhu zařízení. Nicméně, kontaktujte nás, pokud budete potřebovat pomoc.
  2. Mějte na paměti, že i když původní návod k obsluze obsahuje kapitoly pojednávající o různých provozních postupech, bezpečnostních opatřeních apod., v on-line verzích podobné kapitoly zpravidla nenajdete. Podobné informace si vyhledejte v materiálech dodaných spolu s produktem a budete-li k nim mít jakékoli dotazy, kontaktujte nás.
 3. Zproštění se odpovědnosti
  1. Panasonic a její mateřské či přidružené společnosti nenesou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo poškození (včetně poškození dat, přerušení provozu, ztrátu obchodních informací atd.) způsobené používáním, nepoužíváním nebo nesprávným používáním některé z informací obsažených na těchto stránkách.
 4. Revize nebo pozastavení těchto webových stránek.
  1. Vyhrazujeme si právo revidovat nebo aktualizovat obsah těchto stránek, případně pozastavit přístup na tyto stránky, bez předchozího oznámení.

1 ) Operating Manuals for most Panasonic products are now available On-Line in Adobe PDF format.  If you have the Acrobat Reader installed on your computer you may view the document directly.  You can also chose to download the file to your PC for future reference or printing.  Acrobat Reader is available free of charge from the Adobe website.  A link is available on the left.