Handleidingen drivers en software
 
Condities © Panasonic
 1. Inhoud van de Gebruiksaanwijzingen Site
  1. Downloaden en printen vanaf deze site is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het reproduceren van geprint materiaal of gedownloade files en/of doorverkoop is strikt verboden. Het aanbrengen van wijzigingen of enig ander gebruik van of-voor het weergegeven van gedownload materiaal is verboden zonder strikte schriftelijke toestemmimg van Panasonic.
  2. Deze site bevat alleen Gebruiksaanwijzingen voor Panasonic produkten welke in Europa verkocht worden en bevat geen volledige produktlijst.
  3. Het kan voorkomen dat vermelde producten niet langer beschikbaar zijn voor verkoop.
 2. Inhoud van de Gebruiksaanwijzing
  1. Gebruiksaanwijzingen kunnen worden aangepast om het gebruik te verduidelijken of om enige andere reden. Daarom kan het zijn dat de weergegeven versie verschilt van het originele exemplaar . Het betreft veelal kleine correcties welke geen invloed hebben op het gebruik. Indien u vragen heeft kunt u via deze link contact met ons opnemen.
  2. Gelieve er rekening mee te houden dat uw originele Gebruiksaanwijzing informatie bevatte zoals veiligheidsvoorschriften produkt installatie etc. De on-line versie beschikt niet over deze gegevens. Wij verwijzen u in dat geval naar de informatie die bij uw product werd bijgeleverd of neem contact met ons op via deze link.
 3. Uitsluiting van aansprakelijkheid
  1. Panasonic en zijn toeleveranciers zijn niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van enig gegevens verlies of schade (inclusief data storing / gebruikers storing / zakelijke informatie etc. ) veroorzaakt door gebruik misbruik of enig ander informatie gebruik op deze site
 4. Wijziging of herziening van deze web site
  1. Wij behouden ons het recht voor tot wijzigingen of toegang / ontzegging zonder enige informatie vooraf.
Gebruiksaanwijzingen voor de meeste Panasonic producten zijn online beschikbaar in het Adobe PDF formaat. Indien u over een Acrobat Reader beschikt kunt u het document onmiddellijk raadplegen. U kunt het document ook eerst opslaan op uw PC om het later te raadplegen of af te drukken. Heeft u geen Acrobat Reader, kijk dan snel op de Adobe website. Daar is de laatste versie van Acrobat Reader beschikbaar. Ga naar de Adobe website